Modul program induksi guru pemula

Program Optima je sítí více prováděcích modulů založených na stejné databázi. Ve vztahu ke specifičnosti dané společnosti lze moduly volně kombinovat. Program vydělává peníze v síti Microsoft Windows (možná práce pro jednoho uživatele při online verzi (Microsoft Internet Explorer 7.0 nebo vyšší.

Program Optima funguje pouze na základě Microsoft SQL Server 2005, 2008 nebo 2008 R2 (verze 2000 není podporována. Během instalace se seznamte s dalšími požadavky na konfiguraci počítačového hardwaru a obsahu licence. Systém lidských zdrojů je určen pro děti a střední podniky. Funguje perfektně s dalšími moduly, jako je fakturace, správa a obchod s časopisem. Jde do:- registrace zaměstnanců,- vypořádání plateb s přihlédnutím k nepřítomnosti, nadčasům,- kontrola nepřítomnosti zaměstnance, dnů dovolené,vytváření kosmetiky pro zveřejňování pracovních seznamů,- vypořádání smluv,- započítávání absencí spojených s rodičovskou dovolenou, rodičovskou dovolenou, druhou dovolenou při porodu,- rozdělení odměny do hotovosti a převodů s uvedením příslušného bankovního účtu,- vypořádání smluv uzavřených s cizinci,- výpočet a tisk daňových přiznání,- tvorba personálních dokumentů jako pracovní smlouvy, přílohy smluv,- příprava prohlášení pro PFRON a pomocných výtisků pro DEK-II a DEK-I-0,- archivování personálních formulářů,- úhrada odměn zaměstnanců vyslaných do zahraničí.Modul lidských zdrojů a mzdové agendy je doplňkovou prací a službou pro úvěrové a úvěrové fondy. Je důležité ji integrovat s metodou Comarch ERP XL, se systémem Comarch ERP Altum, s mobilními aplikacemi: Comarch ERP e-Pracownik a Comarch ERP Mobile Fleet. Správné zavedení informací do systému Optima umožní efektivní organizaci personálního oddělení a sekretariátu. Modul spolupracuje se systémem Payer, což má za následek budování osad s institucí sociálního zabezpečení.