Mistnosti s rizikem vybuchu plynove kotelny

Směrnice ATEX (francouzsky: Atmosphères Explosibles, také nazývaná směrnice 94/9 / ES - je právo Evropské unie, které definuje základní požadavky datových produktů pro použití v potenciálně výbušných oblastech. Většina strojů a nástrojů používaných v těžených uhelných dolech je způsobena nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu a směrnice ATEX se vztahuje na nástroje a ochranné systémy určené pro použití v oblastech vystavených riziku výbuchu. Až donedávna se mezi některými zeměmi Evropské unie sdílely bezpečnostní předpisy, což mělo zásadní překážku pro bezplatnou výměnu zboží mezi členskými státy.Ze současného stavu byla vytvořena sjednocující směrnice ATEX, která sjednotila stávající návrhy a pouze usnadnila oběh zboží v Evropské skupině. Při provádění ustanovení článku 100a Římské smlouvy je nejdůležitějším cílem směrnice ATEX přidělit volný pohyb zboží zajišťující vysokou úroveň ochrany proti výbuchu. Pokud jde o zařízení určená ke čtení v oblastech s nebezpečím výbuchu, vydal Evropský parlament a Evropská unie dne 23. března 1994 směrnici ATEX 94/9 / ES, která se dostala do kontaktu 1. července 2003. Dále byla 16. prosince 1999 přijata směrnice 1999/92 / ES ATEX137 (označovaná také jako UŽIVATELÉ ATEX, která se v řadě týká minimálních bezpečnostních požadavků na polohu v místnostech, kde existuje riziko výbušné atmosféry. Směrnice ATEX 94/9 / ES začala vstoupit do 1. července 2003 a nahradila předchozí směrnice o přístupu 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

TitanodrolTitanodrol Přípravek, který zvýší rychlost budování svalové tkáně a změní trénink v efektivní tvrdé jádro

Označení CE (francouzsky: Conformité Européenneidentifikační číslo certifikačního orgánusymbol odolný proti výbuchuexploze skupinakategorie zařízenídruh ochrany proti výbuchuexploze podskupinyteplotní třída

Doporučujeme školení Atex