Gastronomie a dietetiky

Pojem „koučování“, který je anglickým jazykem (což znamená koučování, je značka interaktivního tréninkového procesu, který se provádí pomocí technik souvisejících s psychologickými znalostmi. Existuje tedy způsob, jak vzdělávat zaměstnance, kteří počítají s vytvářením rozhodovacího procesu ve smyslu uspokojení jejich profesních potřeb, což pomáhá jednomu nebo více lidem dynamizovat tempo rozvoje a umožnit společnosti zlepšovat se. “Vedoucí tohoto typu jsou trenéři, kteří jdou se slavnými muži na jiných úrovních. například v klubu s jejich podnikatelskou činností, kariérním rozvojem a také analyzují otázky týkající se mezilidských vztahů s různými zaměstnanci.

Profesionální koučování umožňuje klientům lépe se rozhodovat, více využívat své vlastní predispozice, specifikovat naše cíle a zaměřit se na optimalizaci činností k jejich dosažení. Koučování je proces sebezdokonalování, jehož nejdůležitějším cílem je zlepšit sebedůvěru klienta a ukázat podporu ve volném provedení zamýšlených novinek na základě vlastních projektů a intelektuálních programů. Další části cvičení pro zaměstnance v koučovací struktuře jsou:

koučování je zcela dobrovolné;kouč není oprávněn určovat klientovi žádné směrnice;neučí lidi, ale chrání je v procesu seznamování;jedná se o otázky a podněcuje myšlení;musí existovat atmosféra respektu a přijetí názorů klienta;konec je dělat vědomé změny.